Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/55/2020

(FO) Fančovičová Dana (10.06.1970)

Bratislava - Ružinov , 82107 Bratislava - Ružinov

Spisová značka, typ konania:
32OdK/55/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
21.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie