(FO) Maník František (29.12.1964)

Geraltov 5, 08501 Geraltov

Spisová značka, typ konania:
1K/50/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
08.01.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.09.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.10.2014 - Začaté konkurzné konanie
08.01.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.01.2015
do 08.03.2021
od 05.11.2014
do 07.01.2015
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--