Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/93/2020

(FO) Miklóš Gabriel (04.05.1986)

Nová 1388, 04501 Moldava nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
31OdK/93/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Stav konania:
30.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.03.2020 - Vyhlásený konkurz
30.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Miklóš Gabriel, Nová 1388, 04501 Moldava nad Bodvou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie