Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/132/2020

(FO) Kútna Ivana (27.05.1972)

Hodžova 1475/5 , 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/132/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
13.06.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
03.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.03.2020 - Vyhlásený konkurz
13.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kútna Ivana, Hodžova 1475/5 , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie