Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/112/2020

(FO) Žišková Dáša (09.10.1986)

SNP 779, 97245 Bystričany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/112/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
12.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
12.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Žišková Dáša, SNP 779, 97245 Bystričany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie