Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/110/2020

(FO) Belisová Zlatica (28.09.1969)

Komenského 343/14 , 97223 Dolné Vestenice

Spisová značka, typ konania:
38OdK/110/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Belisová Zlatica, Komenského 343/14 , 97223 Dolné Vestenice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie