Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/84/2020

(FO) Lovritsová Ilona (10.12.1957)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
28OdK/84/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
15.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.03.2020 - Vyhlásený konkurz
15.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lovritsová Ilona, , 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
09.05.2020 Sobota
45 dňová základná prihlasovacia lehota
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie