Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/86/2020

(FO) Rafael Zsuzsanna (07.04.1961)

Veľký Harčáš 61/23 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
30OdK/86/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
29.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.03.2020 - Vyhlásený konkurz
29.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rafael Zsuzsanna, Veľký Harčáš 61/23 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie