Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/26/2020

(FO) Birošik Adrián (18.03.1977)

Výborná 53, 05902 Výborná

Spisová značka, typ konania:
4OdK/26/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 27.03.2020
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Birošik Adrián, 53, 05902 Výborná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--