Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/158/2020

(FO) Ivančák Patrik (25.03.1993)

Gen. Štefánika 1173, 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
5OdK/158/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
01.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ivančák Patrik, Gen. Štefánika 1173, 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--