Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/86/2020

(FO) Szabó Gabriella (06.01.1966)

Modrany 143, 94633 Modrany

Spisová značka, typ konania:
29OdK/86/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
02.02.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
05.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.03.2020 - Vyhlásený konkurz
02.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Szabó Gabriella, 143, 94633 Modrany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie