Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/131/2020

(FO) Rigová Anna (31.10.1957)

Hlavná 380, 90031 Stupava

Spisová značka, typ konania:
B1-8OdK/131/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
13.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie