Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/93/2020

(FO) Siváková Soňa (09.03.1971)

Mostová 42 , 92507 Mostová

Spisová značka, typ konania:
28OdK/93/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
09.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Soňa, Mostová 42 , 92507 Mostová, Slovensko
Lehoty:
25.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.06.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie