Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/117/2020

(FO) Kovalovský Tibor (15.06.1950)

Generála Svobodu 978, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/117/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
14.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kovalovský Tibor, Generála Svobodu 978, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie