Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/106/2020

(FO) Spišak Daniel (07.08.1967)

Agátová 2009, 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
26OdK/106/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
08.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.03.2020 - Vyhlásený konkurz
08.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Spišak Daniel, Agátová 2009, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
06.04.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.05.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.05.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.05.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.06.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie