Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/32/2020

(FO) Balogová Mária (03.04.1990)

K Starej tehelni 11500/8 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/32/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balogová Mária, K Starej tehelni 11500/8 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--