Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/135/2020

(FO) Koščo Richard (18.11.1973)

Za Brezinku 510, 97637 Hrochoť

Spisová značka, typ konania:
5OdK/135/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
11.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
11.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Koščo Richard, Za Brezinku 510, 97637 Hrochoť, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--