(PO) M&M reality holding, a. s., IČO 44598181

Gessayova 20, 85103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/61/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
27.02.2014 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.10.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
17.12.2013 - Začaté konkurzné konanie
27.02.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 23.12.2013
do 19.12.2019
Navrhovatelia:
JUDr. Lucia Kolníková, IČO , Radvanská 1 , 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--