Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/147/2020

(FO) Mezeiová Zuzana (05.11.1981)

Senecká 484/26 , 90024 Veľký Biel

Spisová značka, typ konania:
27OdK/147/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
n neobsadené
Správca:
Stav konania:
20.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 078,73 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie