Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/123/2020

(FO) Gerhát René (07.12.1987)

Dubnica nad Váhom , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/123/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
12.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
12.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gerhát René, , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie