Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/129/2020

(FO) Toráčová Mária (29.05.1961)

Ľudovíta Štúra 142 , 91622 Podolie

Spisová značka, typ konania:
40OdK/129/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
19.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
19.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Toráčová Mária, Ľudovíta Štúra 142 , 91622 Podolie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie