Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/135/2020

(FO) Kosa Daniel (28.04.1959)

Stará Turá , 91601 Stará Turá

Spisová značka, typ konania:
40OdK/135/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 18.03.2020
Stav konania:
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kosa Daniel, , 91601 Stará Turá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie