Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/22/2020

(FO) Vaško Vladimír (29.01.1973)

Drieňová 827, 06781 Belá nad Cirochou

Spisová značka, typ konania:
3OdK/22/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
10.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
10.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vaško Vladimír, Drieňová 827, 06781 Belá nad Cirochou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--