Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-3K/1/2014

(PO) ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45897506

Hraničná 18, 82105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-3K/1/2014, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
21.10.2023 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.01.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.02.2014 - Začaté konkurzné konanie
24.04.2014 - Vyhlásený konkurz
21.10.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 23.11.2016
do 07.12.2016
od 24.04.2014
do 22.11.2016
od 19.02.2014
do 23.04.2014
Navrhovatelia:
JUDr. Martin Aksamit, IČO , Michalská 14 , 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
9 rokov a 279 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
9 rokov a 182 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--