(PO) ATRAS Slovaquie, s.r.o., IČO 45897506

Hraničná 18, 82105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/1/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
24.04.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.01.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.02.2014 - Začaté konkurzné konanie
24.04.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 23.11.2016
do 07.12.2016
od 24.04.2014
do 22.11.2016
od 19.02.2014
do 23.04.2014
Navrhovatelia:
JUDr. Martin Aksamit, IČO , Michalská 14 , 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--