Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/34/2020

(FO) Kaleja Tomáš (20.05.1992)

Jakubovanská 499, 08301 Sabinov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/34/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
02.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kaleja Tomáš, Jakubovanská 499, 08301 Sabinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--