Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/24/2020

(FO) Horvát Štefan (29.11.1962)

Šarišská Poruba 87, 08212 Šarišská Poruba

Spisová značka, typ konania:
3OdK/24/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horvát Štefan, 87, 08212 Šarišská Poruba, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--