Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/153/2020

(FO) Zacharová Marta (09.11.1978)

Ulica E. M. Šoltésovec 1769/1 , 98401 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/153/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zacharová Marta, Ulica E. M. Šoltésovec 1769/1 , 98401 Lučenec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--