Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/147/2020

(FO) Ferencová Božena (07.04.1954)

Vyšný Mirošov 129 , 09011 Vyšný Mirošov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/147/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
10.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
10.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ferencová Božena, Vyšný Mirošov 129 , 09011 Vyšný Mirošov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--