Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/153/2020

(FO) Balogová Žaneta (30.08.1986)

Podskalka 1789/32 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/153/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balogová Žaneta, Podskalka 1789/32 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--