Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/158/2020

(FO) Oračko Anton (28.07.1958)

Gerlachovská 90, 06001 Malý Slavkov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/158/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oračko Anton, Gerlachovská 90, 06001 Malý Slavkov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--