Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/30/2020

(FO) Ščuka Anton (30.07.1969)

Májová 301, 05919 Vikartovce

Spisová značka, typ konania:
3OdK/30/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ščuka Anton, Májová 301, 05919 Vikartovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--