(PO) ASPOL, spol. s r.o., IČO 36283673

Bardejovská 9/1116, 83102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
3K/27/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
05.11.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.07.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.07.2014 - Začaté konkurzné konanie
05.11.2014 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 11.09.2014
do 04.11.2014
Navrhovatelia:
Sociálna poisťovňa, IČO 30807484, 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--