Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/149/2020

(FO) Šerešová Alžbeta (15.11.1954)

Jilemnického 84/18 , 05001 Revúca

Spisová značka, typ konania:
5OdK/149/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šerešová Alžbeta, Jilemnického 84/18 , 05001 Revúca, Slovensko
Lehoty:
11.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.05.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.05.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--