Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/150/2020

(FO) Pinka Jozef (19.02.1958)

M. R. Štefánika 1621, 97271 Nováky

Spisová značka, typ konania:
38OdK/150/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
21.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pinka Jozef, M. R. Štefánika 1621, 97271 Nováky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie