Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/164/2020

(FO) Gabrielová Mária (18.07.1954)

Podrečany 53 , 98554 Lovinobaňa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/164/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 26.03.2020
Stav konania:
25.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.03.2020 - Vyhlásený konkurz
25.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gabrielová Mária, Podrečany 53 , 98554 Lovinobaňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--