Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/176/2020

(FO) Gregor Ladislav (16.10.1970)

Rimavská Sobota , 97901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
2OdK/176/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 17.04.2020
Stav konania:
17.07.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
03.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
17.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gregor Ladislav, , 97901 Rimavská Sobota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--