Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/143/2020

(FO) Hroncová Erika (16.11.1968)

Hviezdoslavova 377/7 , 97226 Nitrianske Rudno

Spisová značka, typ konania:
38OdK/143/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hroncová Erika, Hviezdoslavova 377/7 , 97226 Nitrianske Rudno, Slovensko
Lehoty:
11.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.05.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie