Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/114/2020

(FO) Obšitoš Patrik (13.12.1994)

Nám. Oceliarov 471, 04015 Košice-Šaca

Spisová značka, typ konania:
32OdK/114/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
09.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.04.2020 - Vyhlásený konkurz
09.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Obšitoš Patrik, Nám. Oceliarov 471, 04015 Košice-Šaca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie