Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/160/2020

(FO) Stojková Viola (14.11.1960)

Bratislava-Dúbravka , 84101 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/160/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
24.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie