Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/156/2020

(FO) Bezdeda Zdenko (16.01.1968)

Hronská Dúbrava 154, 96611 Hronská Dúbrava

Spisová značka, typ konania:
5OdK/156/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
20.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 27.03.2020
do 19.10.2021
Navrhovatelia:
Bezdeda Zdenko, 154, 96611 Hronská Dúbrava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--