Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/165/2020

(FO) Barkociová Adriana (09.04.1975)

obec Hontianske Tesáre , 96268 Hontianske Tesáre

Spisová značka, typ konania:
5OdK/165/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Barkociová Adriana, obec Hontianske Tesáre , 96268 Hontianske Tesáre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--