Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/170/2020

(FO) Sekera Ľudovít (25.07.1982)

Janova Lehota 307, 96681 Janova Lehota

Spisová značka, typ konania:
5OdK/170/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 27.03.2020
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sekera Ľudovít, 307, 96681 Janova Lehota, Slovensko
Lehoty:
14.04.2020 Utorok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.05.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.05.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--