Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/171/2020

(FO) Bálintová Mária (17.06.1964)

Rimavská Seč 374 , 98042 Rimavská Seč

Spisová značka, typ konania:
5OdK/171/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 27.03.2020
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bálintová Mária, Rimavská Seč 374 , 98042 Rimavská Seč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--