Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/172/2020

(FO) Barcíková Virágová Eva (22.03.1984)

Tajovského 539/28 , 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
5OdK/172/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Barcíková Virágová Eva, Tajovského 539/28 , 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--