Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/174/2020

(FO) Berky Vladimír (03.09.1974)

Družby 33/24 , 98701 Poltár

Spisová značka, typ konania:
5OdK/174/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Vladimír, Družby 33/24 , 98701 Poltár, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--