Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/162/2020

(FO) Oláhová Marta (28.02.1973)

Ulica Maršála Malinovského 2155/3 , 98401 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/162/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
12.01.2021 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.04.2020 - Vyhlásený konkurz
12.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Oláhová Marta, Ulica Maršála Malinovského 2155/3 , 98401 Lučenec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--