Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/173/2020

(FO) Benceová Henrieta (18.10.1976)

Rožňavská 847/1 , 97901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
5OdK/173/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Benceová Henrieta, Rožňavská 847/1 , 97901 Rimavská Sobota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--