(FO) Bončo Ladislav (06.06.1984)

Zadunajská cesta 1190, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
3K/55/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milena Daubnerová
Správca:
Stav konania:
04.12.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.11.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.11.2014 - Začaté konkurzné konanie
04.12.2014 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bončo Ladislav, Zadunajská cesta 1190, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--