Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/95/2020

(FO) Nováčková Viola (10.12.1978)

Hlavná 56, 95185 Skýcov

Spisová značka, typ konania:
23OdK/95/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
02.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Nováčková Viola, Hlavná 56, 95185 Skýcov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie