Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/95/2020

(FO) Goňo Jozef (19.07.1966)

Nitra , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
31OdK/95/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
28.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.04.2020 - Vyhlásený konkurz
28.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Goňo Jozef, , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
21.05.2020 Štvrtok
45 dňová základná prihlasovacia lehota na prihlásenie pohľadávok veriteľov
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie